Underlag för utveckling och implementering av rutiner för det lokala arbetet

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
10
Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram detta dokument som ett stöd för att myndigheter och organisationer ska kunna utveckla det konkreta arbetet i kommunerna och på den lokala nivån. Dokumentet bygger på de erfarenheter som Länsstyrelsen Östergötland erhöll från sex pilotkommuner genom regeringsuppdraget att sprida Våga göra skillnad – en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja.

I dokumentet finns också samlad dokumentation om det material som Länsstyrelsen Östergötland tagit fram sedan 2005 och som kan vara ett bra stöd och vägledning i det fortsatta utvecklings och implementeringsarbetet.
Kommentar: