Tillsynsveckan 2014

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
 
För andra året i rad genomförde Länsstyrelsen under vecka 42 en tillsynsvecka. Samtliga enheter som har någon form av uppdrag med tillsyn eller kontroll har deltagit med insatser inom ramen för denna tillsynsvecka.

Länsstyrelsen vill med denna rapport presentera resultatet av de olika aktiviteter som genomfördes under veckan. Syftet med denna rapport är att öka kunskaperna kring Länsstyrelsens olika tillsynsuppdrag, men också ge en bild över hur arbetet bedrivs och vilket resultat som uppnåtts inom olika områden.
Kommentar: