Östergötlands natur 2014 -vad gjorde naturvårdsenheten?

Rapportframsidan.
Löpnummer:
2015:2
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-374-9
Publicerad:
2015
Sidantal:
26
Det här är naturvårdsenhetens årsberättelse för 2014 i ny form. Med den här rapporten vill vi på ett mer lättillgängligt sätt visa vad vi jobbar med.

En hel del skattepengar går till skydd och skötsel av värdefull natur och vi vill här berätta vad vi gör för en del av dessa pengar i Östergötland. Vi hoppas att du som läsare både ska få lite nu kunskap men också bli inspirerad att själv uppleva den fantastiskt mångskiftande och rika natur som vi har alldeles runt hörnet.

Här nedan finns två versioner av rapporten, en tyngre med högre upplösning och en version som har lägre upplösning men som är snabbare att ladda ner.
Kommentar:

Övriga relaterade filer: