Miljö- och klimatdialog 2015

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
14
Våren 2015 träffades länets kommuner* och Länsstyrelsen i en Miljö- och klimatdialog. Inför mötet sammanställdes ett arbetsmaterial: Miljö- och klimatdialog 2015. Syftet med dagen var att handläggare på kommunen, kommunpolitiker och Länsstyrelsen skulle träffas för att diskutera åtgärdsprogrammen för miljömålen, vattenförvaltningen, klimatanpassning och vattenförsörjning. Genom Miljö- och klimatdialogen vill Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna öka kunskapen och samordningen inom länets miljö- och klimatarbete.
Kommentar: