Friluftsliv utmed Stångån Kinda kanal

Folderns framsida
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
30
Uppvikbar karta över Kinda kanals vattensystem med information möjligheter till friluftsliv, vare sig du vill vandra, fiska, cykla, paddla, bada eller åka skridskor.

Foldern berättar även om naturreservat och fornvårdsområden utmed kanalen och vad som gäller avseende fiskeregler och allemansrätt.

Foldern finns även på engelska och tyska.
Kommentar:
Foldern har tagits fram av Länsstyrelsen Östergötland inom ett friluftsprojekt utmed Kinda kanals vattensystem.