Förvaltningsplan för lodjur, varg och kungsörn i Östergötlands län 2015 – 2019

Löpnummer:
2015.27
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 978-91-7488-399-2
Publicerad:
2015
Sidantal:
 
Förvaltningsplanen är ett policydokument för rovdjursförvaltningen i Östergötlands län och ska vara vägledande fram till år 2019.
Kommentar: