Elprovfiske 2014 - Miljöövervakning av vattendrag i Östergötland

Löpnummer:
2015:10
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-382-4
Publicerad:
2015
Sidantal:
61
Publikationen finns endast som pdf-fil.

I Östergötlands län genomfördes sommaren 2014 elprovfisken på 42 lokaler i 30 vattendrag inom ramen för Länsstyrelsens miljöövervakningsprogram.
Kommentar: