Sankt Anna och Missjö. På svenska

Folderns framsida. Illustration: Nils Forshed
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
9
En uppvikbar folder om naturreservaten Sankt Anna och Missjö. Med bilder, karta och text beskriver foldern naturen i dessa skärgårdsreservat på ett lättsamt och kortfattat sätt.

Sankt Anna-Missjö är ett så kallat BSPA-område, vilket betyder särskilt värdefullt område i Östersjön. Området är utpekat av Helsingforskommissionen.
Kommentar:
Foldern finns även på engelska och tyska.

Övriga relaterade filer: