Gryt, Väggö, Ämtö och Ängelholm

Folderns framsida: Illustration: Nils Forshed
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
7
En uppvikbar folder om naturreservaten Gryt, Väggö, Ämtö och Ängelholm som ligger i Östergötlands skärgård. Med bilder, karta och text beskrivs naturen i området på ett lättsamt och kortfattat sätt.
Kommentar:
Foldern finns även på engelska och tyska.

 
Övriga relaterade filer: