Remisser

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till Länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera. Länsstyrelsen skickar också många av sina förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer.

Remisser från Länsstyrelsen

Här hittar du remisser från Länsstyrelsen Östergötland som du kan lämna synpunkter på.

2018.03.15 Östergötlands handlingsplan för Grön Infrastruktur

Länsstyrelsens yttranden över remisser

Här hittar du de synpunkter som Länsstyrelsen har lämnat på remisser från andra aktörer.