Linköpings slott

Linköpings slott, som är Sveriges äldsta profana byggnad, är landshövdingens residens. Här har biskopar och landshövdingar bott sedan 1200-talet.
En av de mest kända Linköpingsbiskoparna som bott på slottet är den siste katolske biskopen Hans Brask, som bodde här under början av 1500-talet.

 Foto: Göran Billeson

Linköpings slott ligger högt i stadens centrala delar. Datering av slottet har visat att de äldsta delarna går tillbaka till 1100-talet. Detta gör att slottet kan räknas som Sveriges äldsta bevarade profana, d v s icke kyrkliga, byggnad.

Slottet har givetvis förändrats från 1200-talet fram till dagens utseende. Det var under Johan III:s tid, i slutet av 1500-talet, som det byggdes ut till ett kungshus med tre sammanbyggda längor. Det här var också slottets glansperiod.

Under en period på 1600-talet hade Länsstyrelsen och Lantmäteriet kontor på slottet. I övrigt användes det väldigt sparsamt, bland annat som förråd. 

 

Foto: Göran Billeson

 

Slottet en mötesplats

Slottet är bostad för landshövdingen. Här finns både den privata bostaden och en representationsvåning med gästrum. Under ett verksamhetsår hålls många möten och bjudningar på slottet.

Linköpings slott har under senare år genomgått en rad renoveringar.

Annandag jul 2002 drabbades Linköpings slott av en stor vattenskada. Ett sönderfruset varmvattenrör på vinden dränkte den västra längan i vatten. Sammanlagt skadades 500 kvm på de tre våningsplanen. Efter skadan har hela västra flygeln renoverats och ett nytt Kungarum har inretts.

Under våren 2010 har även matsalen och en av salongerna renoverats.

Grusgång bland träd och rabatter i slottsträdgården.

Slottsträdgården

I området kring den ursprungliga biskopsborgen förekom trädgårdsodling redan under medeltiden. Under Vasatiden anlades en slottsträdgård som främst var till för nyttobruk.

På 1800-talet kom nya ideal och delar av Kungsträdgården formades om med slingrande gångar och träd-och buskplanteringar. Vid början av 1900-talet med fortsättning några årtionden senare, planerade trädgårdsdirektör Rudolf Abelin en stramare inramning med terrasser och planteringar i nyklassicism med engelsk påverkan. Dessa gav en pampig utsikt från slottets paradrum.  

När ett nytt bibliotek och Länsstyrelsens nya kanslibyggnad planerades omkring 1970 styckades Kungsträdgården av. Rudolf Abelins gestaltning bevarades i den förminskade trädgården och den har därefter varit i stort sett oförändrad.

Träden i den nuvarande Kungsträdgården vittnar om 1800-talets romantiska promenadpark. Trädgården räknas som en av landets bäst bevarade trädgårdar gestaltade av Rudolf Abelin.

 Öppet slott 4 oktober 2014

Slottet och den grönskande parken

Linköpings slott och slottsträdgården visades för allmänheten lördag den 4 oktober klockan 10-16.

Se vår film från dagen här

Länsstyrelsen Östergötland

Information in English

Välkommen till oss!

Här finns alla kontaktuppgifter