Länsvapnet  

Östergötlands länsvapen kom till kring tiden för Gustav Vasas liktåg från Stockholm till Uppsala hösten 1560. Landskapet representerades då av två vapen, ett för landet Västanstång och ett för Östanstång.  
Länsstyrelsens vapen

Västanstångs vapen var en drake - så småningom kompletterad med rosor - och Östanstångs ett lejon. Båda var i rött och guld. Draken var ett inom kontinental heraldik använt fabeldjur, som brukade avbildas med fladdermusvingar och ormkropp.

Om man sedan blandar in lejonets bakkropp börjar det likna ett annat fabeldjur - gripen, sammansatt av örn och lejon.

Den senaste vapenbeskrivningen fastslogs 1972 och lyder: "I rött fält en gyllene grip med drakvinge och draksvans samt med blå draktunga och beväpning, i vart av sköldens hörn åtföljd av en ros i silver".