Länsrådet i Östergötland

Kristina Zetterström tillträdde som länsråd i Östergötland den 1 november 2013.
Länsråd Kristina Zetterström. Foto: Maria Roth

Länsrådet Kristina Zetterström är landshövdingens ställföreträdare. Tillsammans med landshövdingen utgör hon verksledningen. Länsrådet utses av regeringen.

Länsrådet leder det dagliga arbetet på Länsstyrelsen. I fokus står att arbeta för en god regional utveckling och ett hållbart Östergötland.

Kristina Zetterström har en gedigen arbetslivserfarenhet från såväl offentlig förvaltning som privata organisationer. Hon har erfarenhet från Riksdagsförvaltningen, Regeringskansliet, myndigheter och det privata näringslivet.

Hon har bland annat arbetat som kommunikationschef på Regeringskansliet under Sveriges ordförandeskap i EU, internationell chef på Ungdomsstyrelsen, chef för EU-upplysning vid Sveriges riksdag (numera Sveriges riksdags EU-information) samt som kommunchef i Vaxholm.

 Kontakta länsrådet

Länsråd
Kristina Zetterström
Tfn: 010-223 52 06

Länsrådets sekreterare
Maria Ivarsson Aspanius
Tfn: 010-223 52 08