Landshövding och länsledning

Landshövdingen är Länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

 Länsråd Kristina Zetterström och landshövding Elisabeth Nilsson. Foto: Maria Roth

Länsråd Kristina Zetterström och landshövding Elisabeth Nilsson.
Foto: Maria Roth

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

I Östergötland är Elisabeth Nilsson landshövding sedan den sjunde juni 2010.

Länsrådet

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Kristina Zetterström tillträdde som länsråd den 1 november 2013.

 

 Kontakta länsledningen

Landshövding
Elisabeth Nilsson
Tfn: 010-223 52 05

Landshövdingens sekreterare
Pernilla Tarler 
Tfn: 010-223 52 07

Länsråd 
Kristina Zetterström 
Tfn: 010-223 52 06

Länsrådets sekreterare
Maria Ivarsson Aspanius
Tfn: 010-223 52 08

Kommunikationschef
Annsofie Bondesson
Tfn: 010-223 52 11