Transnationella och EU-projekt

De internationella kontakterna har fått ökad betydelse genom Sveriges medlemskap i EU och näringslivets internationalisering. Länsstyrelsen är en aktiv partner i flera EU-projekt och har vän- och samarbetsregioner både i närområdet och i Kina.

Länsstyrelsens senaste transnationella EU-projekt är bland annat:
BECOSI, fokuserar på arbete med förorenade områden i Estland, Finland, Lettland och Sverige. 

BENCH, samarbeta för att vårt näringsliv ska kunna dra större nytta av etablerade kinakontakter. 

FORTE är ett projekt som främjar kvinnors entreprenörskap inom vård och social omsorg.

YES,  ungt företagande i skolan.

Wood Energy and Cleantech är ett projekt om skogsenergi och hållbar energiproduktion i mellersta Östersjöområdet. 

W2E, energianvändning och hållbar avfallshantering.

Jobwab, arbeta för en bättre vattenkvalitet i Östersjön.

Vi är dessutom partner i projekten:
B2N, utveckling av småföretagande i naturvårdsområden.

BACES, skärgårdsutveckling.

Utanför Europa har vi en vänregion, Jiangsu i Kina, sedan 1999. En väsentlig utgångspunkt i kontakterna med Kina är framhållandet av mänskliga rättigheter och utvecklingen mot demokrati.