Samarbetsregioner inom Europeiska Unionen

Länsstyrelsen Östergötland har etablerat ett nätverk av samarbetsregioner i Europa. Syftet är att underlätta arbetet med att söka och driva EU-projekt, utbyta kunskap mellan expertis och offentlig representation i regionerna, arrangera konferenser och studiebesök. I nätverket läggs en god grund för internationellt utbyte.

De regioner som ingår i nätverket är Abruzzo i Italien, Amata i Lettland, Kujawsko-Pomorskie i Polen, Päijät-Häme i Finland, Utrecht i Nederländerna, Tipperary på Irland och Harju i Estland.

I Östergötland har goda relationer sedan tidigare byggts med ett flertal av regionerna genom samarbeten i EU-projekt. Andra regioner är nya och har valts ut dels för att deras forskning, näringsliv och administrationsnivå är jämförbar med Östergötlands, dels för att de vill samarbeta kring de områden som Östergötland prioriterar.

Utöver de ovan nämnda regionerna, har Länsstyrelsen en mängd andra värdefulla kontakter inom EU som är till stor nytta för det regionala utvecklingsarbetet.

 

Kontakta oss

Annika Holmström
Internationell samordnare
010 - 223 52 15