Internationell strategi

Länsstyrelsens uppdrag är att öka Östergötlands attraktionskraft för medborgare och företag, och att arbeta för en långsiktigt hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. En viktig del i detta utvecklingsarbete är den internationella dimensionen, dvs samverkan med andra regioner och institutioner i och utanför EU.

De internationella kontakterna har fått ökad betydelse genom Sveriges medlemskap i EU och näringslivets internationalisering. Länsstyrelsen Östergötland har bedrivit ett mycket aktivt och framgångsrikt internationellt arbete sedan mitten av 90-talet.

Den Internationella strategin gäller under perioden 2016–2019 och anger inriktningen för Länsstyrelsens internationella verksamhet.

Läs mer:

Internationell_strategi_2016-2019_LstÖ.pdf

 

 Content Editor