Kartor och GIS

​​​Kartor och GIS

En betydande del av den information som hanteras inom länsstyrelsen kan knytas till en geografisk position. De datoriserade systemen för att hantera sådan lägesanknuten information kallas Geografiska informationssystem (GIS) och har kartan som utgångspunkt för att låta användaren söka, analysera och presentera geografisk information.

Länsstyrelsen har ett webbGIS, Östgötakartan, för att presentera geografisk information. Det innehåller ett urval av olika kartskikt som länsstyrelsen producerat men också information från andra myndigheter, bland annat information om olika riksintressen, skyddad natur och fornlämningar. Tjänsten vänder sig till såväl professionella användare som till allmänheten och innehållet uppdateras ständigt.

Vi har just nu problem med åtkomsten till Östgötakartan. Kartan kräver tillägget Silverlight men även om den är installerad kan problem uppstå då systemet är överbelastat.  Vi arbetar på en lösning och räknar med att tillgängligheten blir bättre inom kort. En Östgötakarta som är helt oberoende av Silverlight är under utveckling.

Nedladdningsbar GIS-data

Länsstyrelsen har en sida som kallas ”Geodatakatalogen” där allmänheten kan ta del av all offentlig GIS-data. Denna data kan du sedan titta lite närmare på i olika karttjänster som vi länkat till här bredvid. För att webbGIS:et ska fungera krävs en så kallad Silverlight-plugin. Har du inte den installerad så ombeds du av webbläsaren att installera denna första gången du besöker kartan. Vi är medvetna om att detta kan försvåra användningen av webbGIS:et på vissa plattformar, exempelvis på mobila enheter. Här hittar du en beskrivning av vilka operativsystem och webbläsare som fungerar ihop med Silverlight.

 Content Editor

​Vid generella frågor, maila gis.ostergotland@lansstyrelsen.se

Östgötakartan

Östgötakartan (Öppnas i samma fönster)

Här finns info om natur- och kulturvärden, dikningsföretag, förorenad mark mm:

 GIS-data

Distribution av geografisk information från Länsstyrelserna.

Geodatakatalogen