Kyrkliga föremål får inte flyttas utan tillstånd

Med anledning av ett nyligen sänt tv-program informerar Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen om vilka regler som gäller för hantering av kyrkliga inventarier.

​I tv-programmet Antikrundan som sändes måndagen den 11 januari värderades kyrkliga inventarier. Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen vill med anledning av det informera om vad lagen säger när det gäller hantering av sådana föremål.

Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för kulturmiljölagen i länet. Om ett föremål ska avyttras, tas bort från inventarieförteckningen, repareras eller flyttas från en plats där det förvaras krävs det tillstånd från länsstyrelsen, vilket inte fanns i det aktuella fallet. Länsstyrelsen får då ställa villkor för hur detta ska göras och hur det ska dokumenteras.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets webbplats.