Vad har hänt inom naturvård under 2016?

Vad gör egentligen Länsstyrelsen för naturvården i Östergötland? Varsågod, här kommer en kort sammanfattning av Länsstyrelsens naturvårdsarbete under året 2016.

Under året har vi bland annat arrangerat friluftslivsträffar, planterat ut trumgräshoppor, skapat häckningsöar, varit naturvärdens röst vid exploateringar, gett ekonomiska bidrag till lokala naturvårdsinsater, hamlat träd, restaurerat vattendrag, guidat skolklasser, bildat nya reservat, skrivit skötselplaner, tagit beslut och gett dispenser... och mycket mer.

Maria Taberman, chef på naturskötselfunktionen berättar;
-På Länsstyrelsen är vi drygt 40 personer som arbetar med naturvård, men för att få allt gjort samarbetar vi med betyligt fler. Till exempel är över 250 småföretag på olika sätt inblandade i skötseln av Östergötlands naturreservat och andra skyddade områden.

​Med mycket bilder och kortfattade texter vill vi på ett lättsamt sätt berätta vad vi gjorde under 2016.

Här kan du ladda ner eller beställa naturvårdsenhetens årsberättelse.