Utbetalning av jordbrukarstöd pågår

Med start den 29 december 2016 genomför vi delutbetalning upp till 90 % av ansökans värde i direktstöden gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga lantbrukare.

​Många har redan tidigare fått en delutbetalning på 70 % av dessa stöd i slutet av oktober 2016 och därför blir summan som nu betalas ut i många fall inte så stor. Om summan för delutbetalningen understiger 100 € kommer pengarna att betalas ut först i samband med slututbetalningen.

Nedan ser du en tabell över hur mycket pengar vi i skrivande stund hittills har betalat ut till Östergötlands lantbrukare i direktstöd.

StödformTotal utbetald summa (kr)Andel som fått delutbetalning (%)
Gårdsstöd269 miljoner95,3
Förgröningsstöd148 miljoner95,0
Nötkreatursstöd  53 miljoner89,7
Stöd till unga lantbrukare    7 miljoner

85,6

Vi arbetar även löpande med 85-procentiga delutbetalningar av miljöersättningar.

I många fall har utbetalning skett utan att beslutet har hunnit kommunicerats. I slutet av januari kommer dock Jordbruksverket att skicka ut ett årsbesked för 2016. Beskedet ska visa alla utbetalningar som gjorts under året, oavsett vilket stödår utbetalningen gäller. Därefter kommer man att även börja skicka ut själva utbetalningsbesluten.

Redan nu kan du se en specifikation på dina utbetalningar på Mina Sidor, under avsnittet utbetalningar och avräkningar. Du kan också kontakta oss för att få mer information om ditt specifika ärende, se kontaktuppgifter till höger.

För mer information gällande pågående och kommande utbetalningar hänvisar vi till Jordbruksverkets hemsida.


Kontakt jordbrukarstöd

Frågor om SAM-ansökan och jordbrukarstöd tas emot via länsstyrelsernas och Jordbruksverkets gemensamma telefonväxel. Var beredd att knappa in ditt person- eller organisationsnummer för att bli kopplad till rätt länstyrelse.

Telefon: 0771-67 00 00

E-post: jordbrukarstod.ostergotland@lansstyrelsen.se

Ändringar, kompletteringar och andra skrivelser som rör din SAM-ansökan eller dina jordbrukarstöd skannas in centralt och vidarebefordras sedan digitalt till länsstyrelsen. Var noga med att ange ditt kundnummer på alla handlingar du skickar in.

Postadress:
Länsstyrelsen i Östergötlands län
FE 21
Box 204
826 25 Söderhamn