Unikt samarbete för att lyfta länets konstnärer

Onsdagen den 25 januari arrangeras en portfoliovisning på Linköpings slott. Ett tjugotal av länets konstnärer ges då möjlighet att visa sin konst för potentiella uppdragsgivare inom näringslivet och den offentliga förvaltningen.

För första gången går Länsstyrelsen Östergötland och Arbetsförmedlingen Kultur Media samman för att lyfta fram länets konstnärer. Arrangemanget hålls på Linköpings slott och genomförs som en portfoliovisning där varje konstnär på några minuter presenterar sig och sina verk inför särskilt inbjudna gäster från näringslivet och den offentliga förvaltningen i länet. Fokus ligger på konstnärlig gestaltning i offentlig miljö.

- Det är glädjande att slottet kan vara en mötesarena mellan östgötska nutida bildkonstnärer och potentiella kunder, säger landshövding Elisabeth Nilsson. Jag hoppas att det ska leda till nya uppdrag för dem, till gagn för dem själva och för alla som får möjlighet att uppleva den nya konsten.

Ett viktigt syfte med träffen är att på sikt skapa fler arbetstillfällen för konstutövare.

-Syftet med arrangemanget är att öka uppdragsgivarnas och bildkonstnärernas kunskap om varandra och hitta nya samarbetsmöjligheter. Dagens avslutande mingel ger dem ett forum där de kan göra affärer, säger Philippa Wallér som är nationell branschstrateg på Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Media inbjuds att delta under portfoliovisningen. Meddela deltagande till Mirja Kalms, tfn: 010-223 52 13 eller mirja.kalms@lansstyrelsen.se

Tid: Onsdag 25 januari, kl 12.30-15.45. Vid 12.30 kommer det finnas tid för medias frågor. Dagen avslutas med mingel.

Plats: Linköpings slott

 

Kontakta oss

För mer information, kontakta gärna:

Linda Ström, handläggare, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 52 16

Vid övriga frågor, kontakta gärna:

Mirja Kalms, kommunikatör, Länsstyrelsen Östergötland
010–223 52 13