På gång i arealkontroll

Just nu arbetar lantbruksenhetens arealkontrollanter med sammanställning och utskick av de resterande kontrollgårdar från 2016 som inte har fått sitt kontrollresultat. En ny kontrollsäsong är i annalkande vilket kräver förberedelser och planering för årets arbete.