Näringslivsfrågor och miljöteknik i fokus under Vietnambesök

Den 19 februari reser en delegation från Linköping till Thai Nguyen i Vietnam. I fokus för besöket står miljöteknik, hållbarhet och näringsliv som kommer att diskuteras på en rad olika seminarier.

Den 19-24 februari besöker Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings kommun Thai Nguyen i Vietnam tillsammans med representanter från Cleantech Östergötland samt företagen PPAM APAC & MEA och Againity. Programmet innehåller bland annat en workshop om hur man bygger ett miljömässigt hållbart samhälle samt ett seminarium om samarbete inom näringsliv mellan vietnamesiska och svenska företag och organisationer. Landshövding Elisabeth Nilsson är delegationsledare för besöket i Thai Nguyen.

– Jag har fått en inbjudan både via Vietnams tidigare ambassadör och från Thai Nguyen att komma dit, säger landshövding Elisabeth Nilsson. Det ska bli mycket intressant. Vietnam är ett land i stark utveckling. De ser Sverige som ett föredöme i många avseenden och vill lära sig mer, inte minst hur vi länge på ett systematiskt sätt arbetat med miljöfrågor.

Thai Nguyen och Linköpings kommun driver tillsammans ett 3-årigt projekt för att utveckla metoder för medborgarinflytande och medborgarengagemang inom miljöområdet. Syftet med projektet är bland annat att ta fram metoder för medborgardialog och kommunikation med invånare, men även att etablera kontakter mellan näringslivet i Linköping och Thai Nguyen.

– Vietnam är intresserad av samarbete med företag från Linköping med miljökompetens i detta projekt. Vi är glada att vi nu kan ta detta steg i samarbetet som bygger på ett treårigt projekt mellan Linköpings kommun och Vietnam, säger Linköpings borgmästare Helena Balthammar.

Svenska ambassaden i Hanoi förbereder och medverkar i programmet för besöket. Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) finansierar projektet. Det är ett treårigt projekt, som nu är inne på sista året och avslutas i mars 2017. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är huvudman för ICLD och verksamheten finansieras av Sida.

För mer information kontakta borgmästare Helena Balthammar, telefon 072-582 80 69 eller landshövding Elisabeth Nilsson, telefon 010-223 52 05.