Landshövding Elisabeth Nilsson ska förhandla fram fler bostäder

Regeringen utsåg idag landshövding Elisabeth Nilsson till särskild utredare för att se till att det byggs mer på statligt ägd mark. I uppdraget ingår att göra en fördjupad inventering av den statliga mark som kommunerna bedömt som lämplig att bygga bostäder på.