Kronprinsessan besöker Tinnerö eklandskap

Den 26 oktober besöker kronprinsessan Victoria Linköping och Tinnerö eklandskap. Besöket i Östergötland är det tredje i en serie av landskapsvandringar som inleddes i september.

​Nyligen påbörjade kronprinsessan Victoria en serie av vandringar genom Sveriges alla landskap. Syftet är att uppleva en del av Sveriges tillgängliga och variationsrika natur samt lyfta värdet av friluftsliv och rörelse.

Först ut var kronprinsessans hertiginnedöme Västergötland den 9 september. På fredagen den 6 oktober väntar ett besök i Västerbotten. Vandringarna kommer att genomföras under de närmsta åren.

Under landskapsvandringen i Östergötland den 26 oktober kommer kronprinsessan att besöka Tinnerö eklandskap i Linköping. Under vandringen ges möjlighet att stifta bekantskap med ett antal ideella föreningar som verkar i området samt uppleva fåglesjö, eklandskap och fornlämningar.

Mer information om ackreditering och program i samband med vandringen kommer inom kort.

FAKTA

Tinnerö eklandskap är ett böljande beteslandskap med oöverträffat antal gamla grova ekar mitt i Linköping. Området är också rikt på fantastiska fornlämningar. Landskapet är småkuperat och domineras av vidsträckta ekhagmarker. I de låglänta delarna har tidigare utdikade våtmarker återskapats till attraktiva fågelsjöar - ett mini-Tåkern mitt i stan.

I Tinnerö finns spår av människor som bott och verkat här genom tiderna, allt ifrån stenålderns jägare och samlare till 1600-talet djurgårdar. Under en stor del av 1900-talet användes Tinnerö som militärt övningsfält. Linköpings kommun förvärvade i början av 2000-talet hela övningsområdet och 2006 bildades naturreservatet Tinnerö eklandskap.

Läs mer här.