Klimatklivet påskyndar elektrifieringen

Klimatklivet, statens stöd till klimatsmarta investeringar, fortsätter att bidra till elektrifieringen av vår fordonsflotta. Sedan Klimatklivet startade hösten 2015 har 186 laddpunkter för elbilar och andra laddbara elfordon beviljats stöd i Östergötland. Idag tar Naturvårdverket beslut om att ge ytterligare stöd.

Naturvårdsverket tar idag beslut om stöd på knappt 55 miljoner kronor fördelat på 37 utsläppssänkande investeringar i hela landet. I Östergötland beviljas bostadsrättsföreningen Vallmon nära 90 000 kronor för att anlägga åtta laddstationer.

- Att få fart på elektrifieringen av den svenska fordonsflottan är en stor utmaning, och en viktig pusselbit i att sänka Sveriges och Östergötlands utsläpp av växthusgaser, säger Susanne Claesson, energi- och klimatstrateg vid Länsstyrelsen Östergötland. Det är också både viktigt och roligt att vi sedan tidigare har flera beviljade åtgärder inom andra områden som till exempel lustgasreduktion, utbyggnad av cykelvägar, tankställen för förnybara bränslen och energikonvertering.

 

Max fem mil mellan laddstolparna

Energimyndigheten har som mål att det aldrig ska vara mer än fem mil till närmaste snabbladdare, vilket krävs för de långa resorna. Kring 85 procent av all laddning uppskattas dock ske där bilen är parkerad långa stunder, framförallt i hemmet över natten eller på jobbet. I arbetet med Klimatklivet har därför ansökningar som rör laddstolpar i bostadsområden och på arbetsplatser uppmuntrats.

I genomsnitt betalar Klimatklivet 43 procent av investeringskostnaden för åtgärderna. Det betyder att de sökande står för den största delen av kostnaden.

Vid denna ansökningsomgång beviljas även Sterisol AB i Östergötland drygt 1,7 miljoner kronor för att byta från att använda fossil olja till biobränsle.

Här kan du läsa mer om Klimatklivet

Länsstyrelsen Östergötlands webbplats

Naturvårdsverkets webbplats

 

För mer information, kontakta gärna:

Susanne Claesson, energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 54 76