KU intresserade av Länsstyrelsens arbete mot hedersförtryck

Måndag 16 januari besöker alliansens riksdagsledamöter i konstitutionsutskottet (KU) Östergötland. Ledamöterna kommer att besöka Länsstyrelsen Östergötland för att lära sig mer om det arbete mot hedersförtryck som Länsstyrelsen bedriver.

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft regeringens uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt förhindra att unga blir gifta mot sin vilja såväl som att motverka könsstympning. Juno Blom, utvecklingsledare, kommer presentera Länsstyrelsens arbete för konstitutionsutskottet.

- KU ansvarar för arbetet som rör mänskliga rättigheter och vi anser att hedersförtryck utgör ett av de allvarligaste hoten mot mänskliga rättigheter i Sverige idag, säger Andreas Norlén, ordförande i konstitutionsutskottet. Länsstyrelsen Östergötland har länge bedrivit ett omfattande och engagerat arbete mot hedersförtryck.

- Vi uppskattar att KU-ledamöter vill fördjupa sina kunskaper inom detta viktiga område, säger landshövding Elisabeth Nilsson. 

Från konstitutionsutskottet deltar: Andreas Norlén (M), Maria Abrahamsson (M), Marta Obminska (M), Annicka Engblom (M), Lisbeth Sundén Andersson (M) och Tuve Skånberg (KD).

 

Tid för pressträff: Måndag 16 januari, kl. 16.30 - 17.00

Plats: Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, Linköping
 

Vid intresse för att delta under pressträffen, vänligen meddela Mirja Kalms, tfn: 010-223 52 13

 

För mer information, kontakta gärna:

Juno Blom, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Östergötland
070-664 84 02

Vid övriga frågor, kontakta gärna:

Mirja Kalms, kommunikatör, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 52 13