Interaktiv upplevelse om klimatet på turné

Under vecka 12 turnerar en mobil biograf, i form av ett litet Cosmonova, runt i länet. Syftet är att ge en interaktiv upplevelse om klimatförändringar till beslutsfattare, tjänstemän och skolelever.

Länsstyrelsen Östergötland har regeringens uppdrag att samordna det regionala arbetet med anpassning till ett förändrat klimat för att skapa ett robustare samhälle som motstår klimatets förändringar. Ökad kunskap bland beslutsfattare, tjänstemän och allmänhet är viktigt för att klimatarbetet ska få genomslag. Som ett led i detta erbjuder Länsstyrelsen tillsammans med SMHI några av länets kommuner att få besök av Geodomen från Norrköpings visualiseringscenter. Geodomen har en visualiseringsteknik som är framtagen för att vi på ett enklare sätt ska kunna ta till oss och förstå mycket komplexa saker och samband, så som klimatförändringarna.

– Med Geodomen får kommunerna tillgång till en mobil bio, ett litet Cosmonova där politiker, tjänstemän och skolelever får en interaktiv upplevelse om klimatet och hur det påverkas av vårt sätt att förbruka resurserna. Tanken är att den kunskap de får med sig ska engagera och bidra till att klimatanpassningsarbetet får större genomslag med fler klimatanpassningsåtgärder runt om i länet, säger Tomas Ekelund, samordnare av klimatanpassningsfrågor på Länsstyrelsen Östergötland.

Den 21-24 mars turnérar Geodomen runt i länet och programmet som visas lyfter klimatförändringarna och hur de påverkar oss både i ett globalt perspektiv och i ett regionalt perspektiv.

– Intresset har varit stort och vi hoppas att den här turnén kan bli ett lyft för kommunerna och skolan att jobba vidare med fler aktiviteter, säger Tomas Ekelund.

Media är välkomna att besöka Geodomen under turnén. Hör av er till kontaktpersonerna på respektive kommun eller Länsstyrelsen.

TURNÉPLAN FÖR GEODOMEN:
Tisdag 21 mars Vadstena:
Ann-Christin Nilsson Cedermo, 070-6090700
Onsdag 22 mars Mjölby:
Åsa Carlberg, 0142-85088
Torsdag 23 mars Motala:
Marie Kristoffersson, 070-6065679
Fredag 24 mars Linköping:
Linnea Gunnarsson Knutsson 013-20 61 56, Catharina Helmersson 013-20 51 82

Kontakt på Länsstyrelsen: Tomas Ekelund, samordnare av klimatanpassningsfrågor, 010-22 35 342

Kontakt på SMHI: Sandra Andersson, Samhälle och säkerhet, Information och Statistik,  011-495 83 95