Idag lanseras länsstyrelsernas geodatakatalog

Nu finns länsstyrelsernas geografiska information öppen och lättillgänglig för alla. Med några klick kan du enkelt hitta geografiska underlag för natur- och kulturvärden, riksintressen, miljöövervakning och en hel del annat.

Tillgång till öppen, användbar och tillgänglig information är en av förutsättningarna för att lösa många viktiga samhällsutmaningar, inte minst inom samhällsbyggnadssektorn. Länsstyrelserna lanserar idag en gemensam webbaserad katalog som underlättar möjligheten för individ och samhälle att få tillgång till länsstyrelsernas geografiska information.

 - Lättillgänglig och fri data är avgörande för ett effektivt samhälle,  säger GIS-samordnare Erik Årnfelt på Länsstyrelsen Östergötland. Kan vi förenkla för kommuner, konsulter och andra att få tillgång till vår information så underlättar vi allas arbete.
 

Geodatakatalogen underlättar sökning och filtrering av geografisk information vilket gör det enkelt för användaren att hitta rätt underlag. Varje datamängd är beskriven med så kallad metadata vad gäller exempelvis innehåll, aktualitet och utbredning.

Den övervägande delen information som är nåbar via geodatakatalogen är också möjlig att på olika sätt använda i egna system. Detta genom att ladda hem informationen till sin egen dator eller ansluta sitt system till länsstyrelsernas visningstjänster. Det går också att spara egna sökningar om man regelbundet vill återkomma till samma information. Via så kallade ATOM-flöden går det också att prenumerera på uppdateringar av nedladdningsbara geodata.

Målgruppen för geodatakatalogen är alla som har behov av att använda länsstyrelsernas geografiska information, exempelvis kommuner, andra myndigheter, näringsliv, skola och universitet och allmänheten.

Exempel på information man får tillgång till via geodatakatalogen beskriver olika natur- och kulturvärden, riksintressen, miljö och hälsa med mera.

Geodatakatalogen når man via portalen Länsstyrelsernas GIS-tjänster där det finns ytterligare information om såväl geodatakatalogen som länsstyrelsernas övriga GIS-tjänster.

Länkar:

Länsstyrelsernas GIS-tjänster
http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/default.aspx

Kontaktperson:

Erik Årnfelt, samordnare för geografiska informationssystem(GIS), tfn: 010-223  54 64