Hur sköter vi oss?

Hjälp oss att bli bättre genom att svara på några frågor om våra naturreservat och om dina natur- och friluftsvanor. Du kan svara på webbenkäten som vi länkar till nedan, eller på en pappersenkät som du i sommar kan hitta i Fjällmossen, Kungsbro, Hackelboön, Trollegater och Bokö naturreservat.

Frågor om reservaten och dess anläggningar

​Länsstyrelsen Östergötland genomför över sommaren 2017 en besöksundersökning i fem naturreservat. Vi har tagit fram en enkät för respektive reservat med frågor om vad besökare tycker om området och om de anläggningar som vi sköter. Dessutom frågar vi om möjliga friluftsaktiviteter i reservatet. Enkäten hittar du i en brevlåda vid reservatets entré. Hittills har vi satt upp brevlådor med enkäter i Fjällmossens naturreservat och i Kungsbro naturreservat. Senare i sommar kommer även brevlådor upp i Hackelboön, Trollegater och Bokö naturreservat.

Frågor om natur- och friluftslivsvanor

I samband med besöksundersökningen undersöker vi också människors natur- och friluftsvanor i Östergötland. Syftet med detta är att ta reda på hur vi kan bli bättre på att nå ut till nya grupper och att inspirera folk att komma ut oftare i naturen. Vi har spridit en kort enkät via sociala medier och frågat ett urval av resenärer längs östgötapendeln under en dag. För att komplettera denna bild önskar vi få dina synpunkter. Har du möjlighet att svara på några frågor om friluftsvanor och våra naturreservat? Länken för att komma till undersökningen

 

Tack på förhand!

 

 


 Enkätundersökning i följande reservat:

Här kan du även läsa mer om de fem naturreservat där enkäter kommer samlas in under 2017. ​

Fjällmossen

Kungsbro

Hackelboö

Trollegater

Bokö