Årets Tåkernstipendiat utsedd

Stiftelsen Tåkernfonden delar årligen ut ett stipendium till en person som gjort en betydelsefull insats för Tåkern. År 2017 har priset tilldelats Bengt Andersson, ornitolog och ordförande i föreningen Tåkerns fältstation.
BILD

​Bengt Andersson har under mer än 25 år varit aktiv vid Tåkern och med stor hängivenhet dragit ett tungt lass i de många projekt som Tåkerns fältstation bedriver. Han har bland annat under lång tid koordinerat de återkommande räkningarna av gäss och tranor runt sjön under både vår och höst. De senaste tio åren har Bengt Andersson tagit initiativ till flera uppskattade kurser och studiecirklar med Tåkerns fåglar som tema. Till en av de mest uppmärksammade hör "Skåda Fågel med Örat" som anordnats i samarbete med Synskadades Riksförbund. Bengt Andersson har också på ett föredömligt vis bidragit till att integrera nyanlända i den svenska naturen, vilket skapat uppmärksamhet även utanför Östergötland. Bengt Anderssons insatser har bidragit till att väcka människors nyfikenhet för naturen, även hos grupper som annars kan ha svårt att komma i kontakt med naturen.