Över 100 deltagare väntas till friluftskonferens

På torsdag arrangerar Länsstyrelsen Östergötland en friluftskonferens  tillsammans med flera lokala aktörer. Över 100 personer kommer under dagen att lyssna på föreläsningar, debatter och delta i workshops.

Den 31 augusti arrangerar Länsstyrelsen Östergötland en regional friluftskonferens i samarbete med bland andra Region Östergötland, Nationellt centrum för utomhuspedagogik och Linköpings kommun. Konferensen kommer att hålla till i och runt Tinnerö rundloge, några kilometer utanför Linköpings tätort.

Media bjuds in att delta under hela eller delar av dagen.

Program

9.30–10.00: Registrering, fika och mingel.

10.00–10.15: Inledning, Landshövding Elisabeth Nilsson.

10.15–11.00: En forskningsöversikt – trender och utmaningar för friluftslivet. Professor Klas Sandell, Karlstad universitet.

11.00–11.30: Folkhälsa, hälsa och friluftsliv. Kajsa Mickelsson, Folkhälsomyndigheten.

11.30–12.00: Goda exempel från Östergötland:
– Att nå nya besökare i naturen, Friluftsfrämjandet region Öst
– Alla i naturen, Stefan Arrelid och Marie Andersson, Studiefrämjandet.
– Integration i naturen och Naturskolans verksamhet i Tinnerö, Carina Brage, Calluna

12.00–13.30: Lunch

13.30–13.45: Länsstyrelsens samordning av friluftspolitiken

13.45–14.45: Parallella workshops

14.45–15.15: Fika och mingel

15.15–16.00: Paneldebatt och avrundning. Deltagare: Klas Sandell (Karlstad universitet), Matti Leijon (Region Östergötland), Eivor Folkesson (Friluftsfrämjandet), Fia Sundin och Lena Petersson Forsberg (Motala kommun).

Mer information finns här.