Naturum Tåkern lyfter med BirdFlyWay!

Nu finns ett nytt annorlunda sätt att uppleva Tåkern och andra värdefulla våtmarker längs den ostatlantiska flyttningsvägen för fåglar. Genom nätverket BirdFlyWay har du möjlighet att följa i flyttfåglarnas fotspår mellan de olika rastplatserna, uppleva natur- och kulturvärden och få ditt respass stämplat på varje besökscentrum.
Gäss

Varje år företar våra europeiska flyttfåglar fantastiska flygturer mellan övervintrings- och häckningsområden, i vissa fall resor på över tusen mil. Flyttfåglarna bryr sig inte om några nationsgränser. Däremot är de beroende av nätverk av fungerande rastplatser längs flyttningsvägarna där de kan äta och vila. BirdFlyWay är ett nätverk av värdefulla våtmarksområden längs den ostatlantiska flyttningsvägen och har som syfte att belysa betydelsen av våtmarker för både människor och fåglar.

 

Våtmarkerna och deras fågelliv må skilja sig en del mellan de olika platserna, men en sak har de alla gemensamt: vid varje våtmark finns ett besökscentrum med information om våtmarkens fågelliv och naturvärden. En av de runt 15 nu anslutna våtmarkerna är sjön Tåkern med dess vackra naturum Tåkern. Här rastar varje år stora mängder fåglar som häckat längre norröver på sin resa mot övervintringsplatserna längre söderut på kontinenten eller i Afrika.

 

Med hjälp av den nylanserade hemsidan www.birdflyway.com går det att hitta mer information om nätverket och de anslutna våtmarkerna, från Finland i norr till Spanien i söder. BirdFlyWay erbjuder också den som är intresserad av att resa i flyttfåglarnas fotspår en möjlighet att skaffa ett särskilt respass som kan stämplas på varje besökscentrum utefter flyttningsvägen. För att få respasset stämplat behöver du utföra ett antal uppdrag på varje plats, och under dessa uppdrag lär du dig mer om områdets historia och natur- och kulturvärden. Respassen finns till försäljning på alla besökscentrum som anslutit sig till nätverket. Nästa gång du besöker naturum Tåkern, fråga efter att få ett respass från BirdFlyWay och slå följe med flyttfåglarna på deras spännande resa!

Logo