Fotografering med drönare kräver tillstånd

Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att filma med drönare.

En kamera som är monterad på en drönare uppfyller alla rekvisit för att den ska omfattas av kameraövervakningslagen. Det konstaterades av Högsta förvaltningsdomstolen den 21 oktober 2016. Det krävs därför tillstånd från Länsstyrelsen innan en drönare får börja användas.

Det krävs enligt kameraövervakningslagen tillstånd innan man använder en kamera som

  • är uppsatt,
  • inte manövreras på platsen (vilket till exempel handhållna kameror gör),
  • kan användas till personövervakning, och
  • kan riktas mot en plats som allmänheten har tillträde till.

En kamera som är monterad på en drönare uppfyller enligt Högsta förvaltningsdomstolen alla dessa krav. Det krävs därför tillstånd för kameraövervakning innan en drönare börjar användas.

Det spelar ingen roll vilken höjd fotograferingen görs från, dvs även om det är så hög höjd att det inte går att identifiera människor. Det avgörande är att kameran kan användas till personövervakning. Domstolen skriver att "eftersom kameran är uppsatt på ett rörligt föremål, och således inte ständigt är placerad på en sådan plats att personidentifiering omöjliggörs, kan den användas för personövervakning".

När Länsstyrelsen bedömer en ansökan om tillstånd vägs intresset av att övervaka mot allmänhetens intresse att inte bli övervakad. Länsstyrelsen tar särskild hänsyn till om övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor m.m. samt hur övervakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet används och vilket område som ska övervakas.

Länsstyrelsen kan inte ge några förhandsbesked utan fattar beslut om tillstånd i enskilda fall.

Mer information om hur man ansöker om tillstånd till kameraövervakning (och blanketter).

Mer information på Datainspektionens hemsida.