Få guidad tur i telefonen i Kättilstad naturreservat

Nu kan du få en guidad tur utan fysisk guide när du besöker Kättilstads naturreservat. Länsstyrelsen har gjort en naturstig med ljudguidning som du kan lyssna på i din telefon.
Bild

Utmed vandringsleden i reservatet finns stationsnummer utplacerade. Genom webbplatsen för naturstigen kan du klicka på respektive stationsnummer  och så spelas en röst upp som berättar om platsens natur eller kultur.  Du kan också komma till hemsidan genom att scanna den QR-kod som finns i anslutning till naturstigen. För att göra detta behöver du ha en smart telefon

 

-Kättilstads naturreservat är en av länets finaste pärlor, som rymmer en mångfasetterad natur och intressant historia. När man går i ekhagarna, tar sig upp till fornborgen eller vandrar genom skogen väcks många funderingar och frågor. Förhoppningsvis ges några svar i naturstigen! Säger reservatförvaltare Annika Forsslund.


 Content Editor