Lokal naturvårdssatsning - LONA

Syftet med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är att främja kommunernas och andra lokala aktörers naturvårdsarbete. Bidraget kan täcka upp till 50% av projektets kostnader.
Klicka för att ladda ner logotype i jpg-format

LONA-bidrag ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv. Bidraget ska även möjliggöra för föreningar att satsa extra på naturvård och friluftsliv. 

Ansöka om Våtmarks-LONA 2018
Nu finns möjlighet att söka LONA-pengar för våtmarksprojekt. För våtmarksprojekt kan bidraget täcka 90 % av kostnaderna. Läs mer om våtmarks-LONA på Naturvårdsverket. Du skriver in din ansökan i LONA-registret och skickar sedan in den till Länsstyrelsen. Senast 10 april behöver vi ha in din ansökan för 2018. För år 2019 behöver vi ha in din ansökan senast 1 oktober.  

Ansökan LONA 2019
Ansökan om LONA-bidag för 2019 sker senast 1 december 2018 till Länsstyrelsen. Du skriver din ansöker i LONA-registret och skickar sedan in din ansökan till Länsstyrelsen. Mer information om LONA-registret finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Besked om vilka projekt som beviljas bidrag kommer från Länsstyrelsen vanligen i slutet av februari eller början på mars.

 

 

 Viktiga datum

1 mars:
sista dagen att lämna in årets verksamhetsrapport för dig som har ett pågående LONA-projekt. Du skriver rapporten i LONA-registret och skickar sedan in den till Länsstyrelsen.

10 april:
Sista datum för att ansöka om våtmarks-LONA för 2018.

1 oktober:
Sista datum för att ansöka om våtmarks-LONA för 2019.

1 december:
sista dagen att lämna in LONA-ansökan för 2019. Du skriver ansökan i LONA-registret och skickar sedan in den till Länsstyrelsen.