Lokal naturvårdssatsning - LONA

Syftet med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är att främja kommunernas och andra lokala aktörers naturvårdsarbete.
Klicka för att ladda ner logotype i jpg-format

LONA-bidrag ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv. Bidraget ska även möjliggöra för föreningar att satsa extra på naturvård och friluftsliv. 

Ansökan LONA 2018
Ansökan om LONA-bidag för 2018 sker senast 1 december 2017 till Länsstyrelsen. Du skriver din ansöker i LONA-registret. Mer information om LONA-registret finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Besked om vilka projekt som beviljats bidrag kommer från Länsstyrelsen vanligen i slutet av februari eller början på mars.

 

 

 Viktiga datum

1 mars:
sista dagen att lämna in årets verksamhetsrapport för dig som har ett pågående LONA-projekt. Du gör det i LONA-registret.

1 december:
sista dagen att lämna in LONA-ansökan för nästkommande år. Du ansöker i LONA-registret.