Bevakningsföretag

Ett bevakningsföretag bevakar fastigheter, anläggningar, vissa verksamheter, offentliga tillställningar eller en enskild person. Alla bevakningsföretag måste ha tillstånd (auktorisation) av länsstyrelsen.


Förutom auktoriseringen ska vi godkänna all personal, inklusive de som inte är väktare, och ge företaget tillstånd att ha väktarhundar. Minst en gång vartannat år kontrollerar vi bevakningsföretaget och deras tillstånd. Om någon annan länsstyrelse begär det kan vi även kontrollera företag med säte i ett annat län.

 

Länkar:

1974:191 Lag (1974:191) om bevakningsföretag

1989:149 Förordning (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

PMFS 2017:10 FAP 573-1 Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om företag och bevakningspersonal

 

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen Östergötland
Rättsenheten
581 86 Linköping

Telefon: 010- 223 50 00
E-post: Rättsenheten

Sommartider

Våra handläggningstider kan vara längre än normalt under sommaren på grund av semesterledigheter.

 Östergötland tar över hanteringen från Jönköping och Kalmar

Sedan den 1 juli 2012 hanterar Länsstyrelsen Östergötland ärenden gällande bevakningsföretag för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.