Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar 

Har ni en idé på en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Nu finns det pengar att söka för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle.
Logotyp för Klimat Klivet.

Stödet ska ge så stor klimatnytta som möjligt

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att hantera Klimatklivet i samverkan med centrala myndigheter. Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska stärka det lokala klimatarbetet. Fram till och med år 2020 ska 700 miljoner kronor om året delas ut. Prioriteringsgrunden för stödet är minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona. Vid lika klimatnytta prioriteras effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning.

Exempel på åtgärder?

Åtgärder behövs i företag, organisationer och kommuner. Det går till exempel att söka stöd för att:

  • fasa ut fossil energi
  • ta tillvara restvärme
  • bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO
  • uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
  • minska utsläppen av metan eller lustgas
  • installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål
  • cykelbanor och infrastruktur för cykel

Åtgärder som beviljas stöd får inte vara påbörjade före beslutet, lönsamma utan stöd eller omfattas av handeln med utsläppsrätter eller elcertifikat.  

Möjlighet för många att söka

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting/regioner, organisationer och stiftelser.

Tider för ansökan under 2018

Ansökningsverktyget är öppet:

  • 15 januari, 09.00 till 15 feb, 17.00. Beslut planeras till maj.
  • 17 april, 09.00 till 17 maj. beslutet planeras till september.
  • 27 augusti, 09.00 till 27 september. Beslut planeras till december.

Naturvårdsverket har även en tidslinje på sin webbplats. Som ska kunna ge lite mer förutsägbarhet i hur ansökningarna hanteras.

Vilka regler gäller?

Klimatinvesteringsstödet betalas ut med de förutsättningar som finns i förordning (2015:517). Observera att stöd inte får ges till verksamheter som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Läs förordningen om stöd till lokala klimatinvesteringar.

Sök klimatinvesteringsstöd

Stödet söks genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen via en digital ansökningstjänst. E-tjänsten finns tillgänglig i anslutning till ansökningsperioderna.

Klimatinvesteringsstöd - e-tjänst

> Gå till e-tjänsten för att söka klimatinvesteringsstöd

Tänk på att du inte kan spara din ansökan i ansökningsverktyget. Du kan förbereda dina svar med hjälp av PDF-dokumentet nedan

Frågor i pdf-format för att förbereda svaren till ansökan.


Mer information och anvisningar till dig som sökande finns hos Naturvårdsverket.

 Mer information