Hedersrelaterat förtryck och våld

Länsstyrelsen Östergötland har haft uppdrag från regeringen att förebygga hedersrelaterat våld sedan år 2003. I vårt arbete utgår vi från mänskliga rättigheter, konventionen om barnets rättigheter, kvinnokonventionen och svensk lagstiftning.

Länsstyrelsen har idag flera uppdrag – regionalt, nationellt och särskilda - för att förebygga såväl hedersrelaterat förtryck och våld som att motverka att unga blir gifta mot sin vilja. Länsstyrelsen har också i uppdrag att ta fram vägledande material om könsstympning av flickor och kvinnor.

På Länsstyrelsens särskilda webbplats, www.hedersfortryck.se, kan du läsa mer om vad hedersrelaterat förtryck och våld är, om vilka insatser som pågår i landet och i länet. Du kan även beställa material och få förslag på litteratur i ämnet. Där finns också konkreta tips för dig som arbetar inom bl.a. skola och socialtjänst.

Webbplats om hedersrelaterat våld

 

Länsstyrelsens särskilda webbplats, www.hedersfortryck.se är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Där finns också konkreta tips för dig som arbetar inom bl.a. skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Du kan även beställa material och få förslag på litteratur i ämnet.