Våtmarksrådgivning

Rådgivning genom Greppa Näringen

Genom Greppa näringen kan du få kostnadsfri våtmarksrådgivning om du tänker anlägga en våtmark eller fosfordamm inom prioriterat nitratkänsligt område. Vid rådgivningsbesöket dikuteras placering av anläggningen, dess utformning, skötsel, miljönytta och kostnader. Rådgivningsrapporten kan du använda som underlag vid ansökan om vattenverksamhet och ansökan om stöd i landsbygdsprogrammet.   

Kontakta mig för att boka en rådgivning.

Område före anläggning av våtmark:
Område före 

Område efter anläggning av våtmark:
Område efter