Åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten i odlingslandskapet

Klicka på respektive åtgärd för att läsa mer.

Våtmark

 

Underhåll av diken och täckdiken

En fungerande dränering är grunden för ett fungerande lantbruk. Det skapar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar markstruktur, god produktion och miljö - inte minst med tanke på den pågående klimatförändringen. Tyvärr är dikesunderhållet försummat sedan många år och det underhåll, eller rensning, som genomförs har ibland skett med bristfällig kunskap om påverkan på naturen och transporten av näringsämnen.

Det finns därför ett stort behov av kostnadseffektiva lösningar för underhåll av öppna diken och täckdiken och att visa på nyttan av ett miljöanpassat dikesunderhåll. Här finns en potential för entreprenörer att bredda sitt utbud av dikes-/våtmarksunderhåll.

Med projektstöd av Jordbruksverket och europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling anordnade Länsstyrelsen i Östergötland en demonstrationsdag om dikesunderhåll den 27 september 2017 i Lyngsjöån på Vikbolandet. Ni som missade tillfället får här en chans att se händelserna vid Lyngsjöån. Se filmerna nedan.

 

 Content Editor ‭[1]‬

 

 Content Editor ‭[3]‬

 

 Content Editor ‭[2]‬

 

 Content Editor ‭[4]‬

 

 Content Editor ‭[5]‬

 

 Content Editor ‭[7]‬

 

 Content Editor ‭[6]‬