Ansökan om miljöinvestering

Ansökan om miljöinvestering görs via en e-tjänst på Jordbruksverkets hemsida.
Våtmark

På Jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se går man in under fliken Stöd och trycker på gröna knappen som det står Mina sidor på. 
Logga in och välj sedan "E-tjänster inom Mina sidor".
Klicka på "Företags- och projektstöd samt miljöinvesteringar" och sedan "Sök stöd till miljöinvesteringar".  Klicka i rutan där det står "Starta tjänsten".
Fyll i dina uppgifterna i ansökan och välj aktuell miljöinvestering.

Observera att du måste ange om huvudsyftet för en våtmarksinvestering är biologisk mångfald eller förbättrad vattenkvalitet.

I ansökan ska du skicka med en karta som visar var miljöinvesteringen ska utföras,  vilka jordbruksblock som berörs samt skicka med en tydlig ritning som visar hur anläggningen ska utformas i plan och sektion.

Kostnader ska anges i en budgetmall och offerter från tre entreprenörer ska med för att visa rimligheten i kostnaderna.

Beroende på vattenverksamhetens omfattning ska också godkännande av anmälan eller tillstånd skickas in.

Tänk på att du inte får påbörja anläggandet förrän du har fått beslut om miljöinvesteringsstöd.

Om din miljöinvestering kräver en förstudie i form av inmätningar, projektering, ritningar, handlingar till domstolen etc kan du i din elektroniska ansökan översiktligt beskriva din investering och sedan endast ansöka om stöd till förstudien. Länsstyrelsen kan sedan ta beslut om ett så kallat förhandsbesked. När du fått det kan förstudien påbörjas och kostnader räknas från detta datum. När förstudien är klar kan du komplettera din elektroniska ansökan med resten av miljöinvesteringen.

ko

 Mer information