Tillsyn och kontroll

En stor del av Lantbruksenhetens verksamhet utgörs av att kontrollera ansökningar av olika stöd och ersättningar till jordbruks- och landsbygdföretag. Enheten utövar också tillsyn av flyghavre, potatisjukdomar och biodling.

För att vara säkra på att rätt stödpengar betalas ut till rätt verksamhet gör länsstyrelserna, Jordbruksverket och andra myndigheter kontroller av stödansökningarna.

Vi kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, att du följer alla regler för de stöd du har sökt och att du följer tvärvillkoren. Ansökningarna kontrolleras både i samband med handläggningen och ute på gårdarna.

När det gäller jordbrukarstöden måste länsstyrelsen kontrollera en viss procent av alla SAM-ansökningar i fält varje år. Ju fler fel som upptäcks ett år, desto högre procent av ansökningarna måste kontrolleras året därpå. Vissa ansökningar väljs ut slumpmässigt. Andra väljs ut för att de tillhör en grupp där risken för misstag är större. Det kan till exempel vara att man har haft ett fel vid en tidigare kontroll.

Det kan hända att en gård får flera kontrollbesök samma år. Det kan bland annat bero på att många olika områden ska kontrolleras och att kontrollanterna är experter på olika områden. Vi gör dock vad vi kan för att samordna kontrollerna både inom lantbruksenheten och tillsammans med andra enheter på Länsstyrelsen, exempelvis Länsveterinärenheten som genomför djurskyddskontroller.

Läs mer om att få kontroll på Jordbruksverkets hemsida.

Läs mer om de olika former av kontroll och tillsyn som lantbruksenheten genomför i menyn till vänster.

Länsstyrelsen utövar också tillsyn av flyghavre, vissa potatissjukdomar och biodling. Läs mer om våra tillsynsområden i menyn till vänster.