Behörighetskurser - Växtskydd - Funktionstester

Länsstyrelsen anordnar varje år kurser som ger behörighet att använda kemiska växtskyddmedel. Inom länet finns också rådgivning inom växtskydd via Greppa Näringen.
Foto: Veronica Axelsson

säkert växtskydds hemsida finns intressant information kring växtskyddsarbete för den som vill lära sig lite mer.

Behörighetskurser

För att få använda kemiska växtskyddsmedel yrkesmässigt krävs att man går en fyradagars grundkurs i användning av växtskyddsmedel. Kursen avslutas med ett obligatoriskt prov. Vart femte år måste kursen förnyas, då går man en vidareutbildning på en dag där gamla kunskaper repeteras och nyheter tas upp. Från och med 26 november 2015 krävs även att distributörer av kemiska växtskyddsmedel har utbildning.

I Östergötlands län brukar kurserna ges under januari - mars. På jordbruksverkets anmälningssida listas allaläns behörighetskurser. Vissa län har ett mer utförligt utbud av kurser inom trädgård och golf/grönytor. I Östergötland anordnas enbart behörighetskurser med inriktning på Jordbruk. Betningsutbildningen samordnas numera i landet. Utbildningar för betning finns i Örebro, Västra Götaland och i Skåne. 

 

Två olika behörigheter!

Det har kommit nya regler angående användning av kemiska växtskyddsmedel. Det innebär det krävs olika tillstånd för användning ”utomhus” och ”i växthus”. Du måste därför välja om du vill gå en kurs för att sprida utomhus eller i växthus (växthusbehörigheten gäller också för spridning utomhus i anslutning till växthusen). OBS! Växthuskurser genomförs inte i Östergötland utan i Skåne och Västmanlands län.

Så här väljer du vilken kurs du ska gå:  

 

Grundkurs

Utomhus - inriktning för jordbruk och trädgård

 

Behöver du ett tillstånd för att sprida växtskyddsmedel utomhus går du en 4-dagars grundkurs.  

Växthus - inriktning för spridning i och omkring växthus

För dig som behöver tillstånd för att använda växtskyddsmedel i och omkring växthus erbjuds kurser i tex Skåne. Gå in på jordbruksverkets hemsida för att se kursdatum och anmälningsvillkor. Dessa utbildningar är avpassade för de speciella förhållanden som råder inom växthus. Skulle du inte ha möjlighet att gå en hel grundkurs för växthus finns en möjlighet att gå tre dagar på en grundkurs med utomhus-inriktning och sedan gå en inriktningsdag på en grundkurs med växthusinriktning. Inriktningsdagen är en del av de ordinarie grundkurserna. De som är anmälda att gå hela grundkursen inriktning växthus har företräde till en plats på den extra inriktningsdagen. För att bli anmäld till en inriktningsdag, kontakta kursansvarig i det län du vill gå. Observera dock att detta är en lösning som blir mer omständlig för dig, med anmälningar till två olika kurser och med tillfälle för provskrivning separat senare på säsongen. I första hand bör du välja att gå en hel grundkurs för växthus.  

Tillstånd för användning både utomhus och i växthus

Om du behöver tillstånd för att sprida växtskyddsmedel både utomhus och i växthus går du en 4-dagars grundkurs. Därefter måste du gå en inriktningsdag för att komplettera med den inriktning du saknar. Extradagen blir ett separat kurstillfälle och är inte i direkt anslutning till grundkursen. Inriktningsdagen är en del av de ordinarie grundkurserna. De som är anmälda att gå hela grundkursen har företräde till en plats på den extra inriktningsdagen. För att bli anmäld till en inriktningsdag, kontakta kursansvarig i det län du vill gå.  Länsstyrelsen Östergötland tar ut en avgift på 950 kr + moms utöver den ordinarie kursavgiften för en extra inriktningsdag.

 

Om du redan har en giltig behörighet

Din behörighet fortsätter att gälla både för spridning utomhus och i växthus fram tills den ska förnyas. Du kommer få ett personligt brev (om vi har rätt adress) med inbjudan när det är dags att förnya din behörighet.   

Vidareutbildning

Det finns olika alternativ för vidareutbildning men ditt tillstånd kommer bara att omfatta det användningsområde du vidareutbildat dig i.

Vill du enbart ha ett tillstånd/kunskapsbevis för användning ”Utomhus”?

- Välj antingen en jordbrukskurs eller en trädgårdskurs med inriktning trädgård, golf och grönytor i de län som anordnar sådana kurser.

Vill du enbart ha ett tillstånd/utbildningsbevis för användning i ”Växthus”, (för spridning i och omkring växthus)?

- Välj en växthuskurs i något av de län som anordnar sådana. Du kan även välja nedanstående alternativ.

Vill du behålla möjligheten att sprida växtskyddsmedel både utomhus och i växthus?

- Välj den vidareutbildning du vill gå (utomhus eller växthus) och uppge vid anmälan att du vill göra ett utökat prov på kursdagen för att få tillstånd att sprida både utomhus och i växthus. Du kommer att få extra material hemskickat så att du kan läsa in det som vi inte går igenom på kursdagen. Du får sedan extra frågor att besvara på provet. Länsstyrelsen Östergötland tar en extra avgift på 350kr + moms utöver den ordinarie kursavgiften.

Du kan naturligtvis välja att gå både en utomhuskurs och en växthuskurs men kommer då att faktureras två kursavgifter. Kontakta oss gärna om du har frågor!

Funktionstest av lantbrukssprutor
I Sverige är funktionsstest av lantbrukssprutor från och med 26 november 2016 obligatoriskt. Testet ska även godkännas av jordbruksverket. En testad spruta ger ett säkrare och bättre resultat både ekonomiskt och miljömässigt.

Jordbruksverket informerar på sin hemsida om funktionstest.