Greppa Näringen

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbruket och miljön tjänar på. Som medlem i Greppa Näringen i Östergötland kan du få kvalificerade råd av rådgivare från tio olika företag och organisationer. Sedan Greppa Näringen startade i länet 2005 har ca 670 lantbrukare och markägare utnyttjat den möjligheten. Hittills har drygt 2500 gårdsbesök gjorts, till nytta för både lönsamheten och miljön.
Vårsådd

Vem kan få rådgivning?

Greppa Näringens syfte är att minska lantbrukets miljöpåverkan, samtidigt som gårdarnas lönsamhet förbättras. För att vi ska få största möjliga miljönytta av de resurser vi har till vårt förfogande prioriterar vi rådgivningen dit den bäst behövs. Allt för att få rätt åtgärd på rätt plats. För all individuell rådgivning gäller att gården ska bruka mer än 50 ha åker och/eller ha fler än 25 djurenheter.

Växtnäringsrådgivning

Rådgivning som handlar om hur gården kan öka sin växtnäringseffektivitet och minska förlusterna av växtnäring till vattendragen prioriterar vi till områden med hög näringsbelastning. Det gäller rådgivning om till exempel växtnäringsbalanser, gödslingsplaner, markpackning, växtföljder, våtmarker, dränering och precisionsodling. För tillfället lägger vi allt krut på Vikbolandet och området runt Söderköping. Så småningom kommer vi att fortsätta med andra områden i länet.

Klimatrådgivning

Rådgivning som handlar om hur gården kan effektivisera sin produktion för att minska utsläppen av klimatgaser prioriterar vi till djurgårdar oavsett var de ligger i länet. Det gäller rådgivning om till exempel växtnäringsbalanser, grovfoderodling, stallgödselspridning, energieffektivisering, byggplanering, stallmiljö, utfodring och betesstrategi. Klicka på länk till höger om du vill se en tabell med vilka moduler som du kan välja på.

Gruppaktiviteter

Alla lantbrukare är välkomna på Greppa Näringens gruppaktiviteter, oavsett var gården ligger, hur stor den är och vad den har för produktionsinriktning. Läs om aktuella kurser i medlemsbrevet som du finner till höger på sidan

Introduktionskurs

Introduktionskurs för nya medlemmar i Greppa Näringen ordnas en gång per år. Kursen består av en dag med föreläsningar och övningar inomhus och en dag i fält. Program och inbjudan finner du till höger på sidan.

Bli medlem

Fyll i och skicka in anmälningsblanketten som du finner till höger på sidan eller hör av dig direkt till någon av oss på Länsstyrelsen. Läs gärna mer på Greppa Näringens hemsida (länk till höger). Där kan du också se vilka rådgivningsföretag som arbetar med Greppa Näringen i Östergötland.