Lantbruk

Länsstyrelsen arbetar för att jordbruksnäringen i länet ska utvecklas. Ett livskraftigt jordbruk är förutsättningen för ett öppet odlingslandskap och en levande landsbygd. I våra uppgifter ingår jordbrukspolitik, EU-stöd och omsorg om miljön och kulturlandskapet.

Vår huvuduppgift är att verka för ett hållbart, effektivt och miljövänligt lantbruk genom Sveriges och EU:s jordbrukspolitik. Detta innebär att vi för ut en stor mängd information och rådgivning till länets lantbrukare.

Vi tar emot ansökningar om EU-stöd, handlägger, kontrollerar och fattar beslut utifrån EU:s regelverk.
Övriga arbetsområden är bland annat ansökan om förvärv av jord och skog i glesbygd, övervakning av länets biodlingar samt utbildning för behörighet att använda bekämpningsmedel.   

LBP 2014-2020

Kontakta oss

Telefon: 010-223 50 00
Fax: 013-12 19 10
E-post: lantbruk.ostergotland@lansstyrelsen.se
Postadress:
Länsstyrelsen Östergötland
Lantbruksenheten
581 86 Linköping

Våra medarbetare

Lantbruksenhetens verksamhet

 

Skrifter och Nyhetsbrev      

 

Vill du vara säker på att inte missa någon av våra nyheter? Klicka här för att lägga upp en feed i din webläsare. OBS! Fungerar bara med Internet Explorer.

Du vet väl om att du också kan prenumerera på Nyhetsbrev om stöd på landsbygden på Jordbruksverkets hemsida? Klicka på länken för att komma till nyhetsbreven och anmäla din e-postadress.

Söka jordbrukarstöd 2016

Rådgivning i skogsbeten