Anmäl uppställningsplats för bisamhälle

Här anmäler du som är biodlare i Jönköping, Kalmar eller Östergötlands län dina uppställningsplatser för bikupor.

Uppställningsplats

Ange antingen fastighetsbeteckning eller koordinaterna för
för din uppställningsplats.

Koordinaterna får du fram så här:

  1. Gå in på Eniros karta här (länken öppnas i nytt fönster).
  2. Sök fram/zooma in till den exakta uppställningsplatsen.
  3. Klicka på ikonen   och flytta den till platsen där bikupan står.
  4. Kopiera koordinaterna under rubriken WGS84 Decimal till formulärets fält "Geografiska koordinater ..." (se illustration till höger).

Fyll i anmälan, tryck på nästa. Granska uppgifterna, tryck på skicka. Anmälan är inskickad!

Har du fler än tre uppställningsplatser?

Antingen fyller du i formuläret en gång för omgång uppställningsplatser eller så laddar du ner detta exceldokument och fyller i samtliga uppställningsplatser, skicka det sedan till bitillsyn.ostergotland@lansstyrelsen.se 

Du kommer inte vidare i anmälan om du inte fyller i alla fält som är markerade med *.

 Content Editor ‭[1]‬

 Content Editor ‭[2]‬