Stöd och bidrag till åtgärder för att nå miljömålen

Vilka stöd och bidrag finns för att göra åtgärder för att förbättra miljön? ”Var finns pengarna?” - är en sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen.

Målet med sammanställningen av stöd och bidrag är att underlätta för kommuner, föreningar, vattenråd, företag, samt alla andra aktörer som vill arbeta aktivt med olika miljöförbättrande åtgärder. Den ska ge en övergripande introduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information.

Sammanställningen har ett mycket begränsat fokus på forsknings- och innovationsstöd. För att få den senaste informationen är det viktigt att du alltid går vidare till de länkar vi hänvisar till.

Kom gärna med förslag på förbättringar av denna sammanställning!

Ansvarig för samordning av sammanställningen är Kristi Ahlstrand, Kristi.Ahlstrand@lansstyrelsen.se 010-22 35 485

 Läs mer