Lantbruksenheten

Om du vill komma i kontakt med oss som arbetar på Lantbrukssenheten är du välkommen att skriva, ringa, faxa eller skicka e-post

Telefon länsstyrelsens växel: 010-223 50 00
Telefon jordbrukarstöd växel: 0771-67 00 00
Fax: 013-12 19 10
E-post: lantbruk.ostergotland@lansstyrelsen.se

Enhetsledning
Jonas Källming
lantbruksdirektör
tfn 010-223 54 82

Susanne Boe Skåmedal
funktionschef landsbygdsstöd, samordnare rådgivningsverksamheten
tfn 010-223 54 83

Helena Stolt Olsson
funktionschef jordbrukarstöd
tfn 010-223 54 84  

Samordnare 
Magdalena Jansson
tfn 010-223 55 07
Kontrollansvarig

Catrin Öberg
tfn 010-223 55 02
Handläggning jordbrukarstöd

Kristoffer Hellberg
tfn 010-223 55 32
Betesmarksvärdering/åtagandeplaner

Övriga medarbetare
Kristi Ahlstrand
tfn 010-223 54 85
Samordning landsbygdsprogram

Hedvig Boreson
tfn 010-223 55 31
Handläggning av jordbrukarstöd, ekologisk produktion

Anders Eliasson
tfn 010-223 54 94
Fastighetsfrågor, biologisk mångfald, bitillsyn 

Sarita Eugén
tfn 010-223 54 86
Handläggning av jordbrukarstöd, jordbruksblock, nya kundnummer

Sam Forsberg
tfn 010-223 55 03
Handläggning av jordbrukarstöd, gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare

Markus Grenestam
tfn 010-223 55 30
Arealkontroller, biträdande kontrollansvarig

Kristina Grill
tfn 010-223 55 06
Behörighetskurser, Greppa näringen, dispenser halmeldning. Tillsyn flyghavre

Andreas Gustafsson

tfn 010-223 54 88
Handläggning av jordbrukarstöd, SAM Internet, nötkreaturstöd, vallstöd, kompensationsstöd,

Håkan Johansson
tfn 010-223 54 91
Handläggning av jordbrukarstöd, biträdande samordnare handläggning jordbrukarstöd, tvärvillkorsavdrag

Marie Johansson
tfn 010-223 55 09
Företagsstöd

Sofie Karlsson
tfn 010-223 55 29
Arealkontroller åkermark

Åsa Krysander
tfn 010-223 55 10
Tvärvillkorskontroller

Maria Källming
tfn 010-223 55 11
Greppa Näringen

Katarina Larsson
tfn 010-223 54 92
Företagsstöd 

Per Lindmark 
tfn 010-223 55 12
Våtmarker, Greppa Näringen

Annika Malmström
tfn 010-223 54 96
Djurkontroller, biträdande kontrollansvarig

Pia Martikainen
tfn 010-223 54 97 Rådgivning inom ett rikt odlingslandskap, restaurering av betesmarker. Kurser om betesmarker och slåtterängar

Cecilia Retzman
tfn 010-223 55 13
Behörighetskurser, Greppa Näringen

Anna Sandell
tfn 010-223 54 99
Handläggning av jordbrukarstöd, skyddszoner, miljöersättning våtmarker

Maria Svanfelt
tfn 010-223 55 15
Tvärvillkorskontroller

Mari Trogen
tfn 010-223 55 16
Tvärvillkorskontroller